Naronamed - Edukacija

blog-image03

Edukacija


Tvrtka Naronamed kontinuirano educira svoje osoblje i poslovne partnere sa adekvatnim programima i stručnim usavršavanjem. Asortiman Martina&Sweden, Shofua i Dentegrisa prezentira se više puta godišnje na tematskim radionicama, tečajevima i kongresima kako u Hrvatskoj tako i u cijelom svijetu koje uključuju teretski dio, live operaciju, te praktični dio. Naši i strani Opinion leaderi sa maksimalnim zalaganjem ističu kvalitete sustava, u koje se i sami možete uvjeriti.

 

 

 

Sweden&Martina

Dentegris

Shofu